Første Konsultation

Første gang du møder til konsultation på klinikken bliver du registreret i klinikkens EDB-system. Den offentlige sygesikring giver tilskud til alle fysioterapeutiske behandlinger. Er du medlem af Sygeforsikringen »Danmark« ydes derudover tilskud til din behandling efter gældende regler og takster.

Indledende undersøgelse

Når fysioterapeuten har set på lægens henvisning, indledes med en grundig undersøgelse. Denne undersøgelse tager som regel hele konsultationstiden, og danner grundlag for hele den videre indsats. Undersøgelsen koster lidt mere end de efterfølgende behandlinger.

Behandlingsforløb på Klinik For Fysioterapi

  • Indledende undersøgelse hos fysioterapeuten.
  • Et af fysioterapeuten individuelt tilrettelagt behandlings- og træningsforløb. 
  • Grundig information og rådgivning om smerter og årsagssammenhænge.
  • Hvis du som patient har behov for yderligere undersøgelser hos egen læge, speciallæger eller sygehus afdelinger, sker dette i samarbejde med Klinik for  Fysioterapi.

Betaling

Prisen for behandlinger hos en fysioterapeut er fastsat af den offentlige sygesikring. Hvis din behandling dækkes af et forsikringsselskab eller socialforvaltningen, skal du informere din fysioterapeut om det, den første gang du er til behandling.

 Lagner

Klinikken har egne lagener til behandlingen, så der må ikke medbringes egne lagner.