Generel information
 
Overenskomst med sygesikringen.

 

 

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Dvs. at klinikken tilbyder behandling vederlagsfrit eller med tilskud, når der er en henvisning fra en læge.

Prisen for første behandling er på 275,45 kr. og efterfølgende behandlinger koster fra 175,14 kr. for en normalbehandling (ca. 30 min.).

Udeblivelse takseres 288,53 kr. Disse beløb er uden tilskudet fra det offentlige.

 

 

Betaling
Der er en egenbetaling på 60% af det fulde beløb for behandlingen. Sygesikringens andel er på 40%, som fratrækkes regningen.

Ved afslutning af hver behandling betales konsultationen kontant eller med Dankort.

Afbud
Afbud meddeles dagen i forvejen eller senest kl. 09.00 på behandlingsdagen. Udeblivelse uden afbud koster dig 285,84 kr.

Kommunalt tilskud
Din kommune yder, efter fastsatte regler, tilskud til patientandelen til pensionister med medicinkort.

Spørg din kommune om tilskuddets størrelse.

 
Vederlagsfri behandling
 
Gives til visse patientgrupper med kroniske lidelser. Spørg lægen.

Tilskud fra Danmark
Ved medlemskab af Sygesikringen Danmark betales den fulde patientandel til klinikken.
Vi har nu mulighed for automatisk at overføre dine regninger til Danmark, hvis du ønsker det. Så slipper du for selv at aflevere regninger til Danmark.
Du skal blot give os besked om, at du ønsker regningen overført.

Forsikring
Hvis det drejer sig om en forsikringssag, beder vi dig først betale din regning til klinikken, for derefter at få refunderet beløbet hos forsikringsselskabet.

Rådgivning
Rådgivning, undervisning og konsulentbistand ydes uden henvisning og uden tilskud fra Sygesikringen og afregnes typisk efter konsulenttakster.